Hádes Bůh podsvětí

5. november 2017 at 19:04 | Erin Blood Moon |  Greek mythology
Řecký náboženský systém byl, jako ostatně ve všem, i v tomto ohledu velmi propracovaný a Řekové tedy velmi dobře věděli "do čeho jdou". Dnes panuje mezi lidmi občas názor, že bohem smrti je Hádes. Ale tak tomu není. Hádes je bohem toho, co čeká na člověka až po smrti. Tento, svým způsobem nešťastný bůh, je nejen bohem Podsvětí, ale i zemských hlubin a podzemního bohatství, a to včetně drahých kovů. Řekové Háda raději nikdy neoslovovali jeho pravým jménem a raději mu říkali Plutón "Vládnoucí bohatstvím". Prostě měli pocit, že čím míň se o tohoto boha budou zajímat, tím méně na sebe budou přivolávat jeho nežádoucí pozornost. Nestavěli mu také, na rozdíl od jiných Olympanů, téměř žádné chrámy a méně jich měl snad jedině nejneoblíbenější bůh, válečný štváč Áres, kterého uctívali pouze Sparťané a měli díky tomu pověst neandrtálců.

Vraťme se však na samotný počátek Času. Po zavraždění prvotního vládce světa Úrana jeho vlastním synem Kronem (ten svého otce vykastroval srpem!), se nový samovládce obával, že ho bude čekat stejný osud, jaký připravil tatínkovi. A tak se šéf Titánů rozhodl jednat. Všechny své potomky zaživa spolykal. Kronos byl tedy kanibal a ještě pěkný žrout. Mezi dětmi, které sežral byl i malý Hádes. Jenže Kronos nebyl moc chytrý a místo posledního děcka, kterým byl Zeus, mu podstrčila jeho žena a zároveň sestra Rheia kámen. Zeus, jen co vyrostl, nepoznán nalil Kronovi otrávenou medovinu a ten své (v břiše mezitím dospělé) děti prostě vyzvracel. Zeus, Hádes, Poseidon a další sourozenci se opevnili na hoře Olympu a po velkém boji přemohli Titány a svrhli je do bezedné propasti Tartaru. Někteří Titáni se přidali na stranu Olympanů (například Hélios), jiní zůstali neutrální (vládci moří Ókeanos a Pontos) a zbytek strýčků a tetiček skončil v onom Tartaru, kde je hlídali storucí obři Hekatoncheiróvé, což byli vlastně starší sourozenci Titánů.


Hádes byl ze všech Olympanů nejstarší a měl tedy po Kronovi mít přirozené nástupnické právo k vládnutí nad světem. Jenže Zeus to zaonačil tak, že o toto právo s ním museli Hádes a Poseidón losovat. Sám Zeus si vylosoval absolutní vládu nad světem, Poseidón vládu nad mořem a na Háda zbylo podzemí a Říše mrtvých. Z Háda se tedy stal bůh, který nebyl z volby asi nijak moc nadšený, no ale co mu zbylo.

Hádes se však rozhodl, že si to v tom Podsvětí alespoň trochu zlepší. Nejdříve si hledal ženu. No jo, ale která bohyně by se chtěla dobrovolně stěhovat do Říše mrtvých a ještě žít věčně s věčně morousovitým bohem, třebaže bohatým? Hádes to však rázně vyřešil: Vyhlédl si krásnou Persefoné, dceru Dia a Deméter. Jednou, když Persefoné sbírala na louce květy, přihnal se Hádes ve svém voze a prostě ji unesl. Její matka Deméter byla ovšem bohyně zemědělství a úrody. Stěžovala si na Olympu, že pokud jí Hádes dceru nevrátí, země nebude vydávat žádné plodiny. Zeus nestál o další problémy v rodině a bratrovi nařídil, aby nevěstu vrátil. Hádes však nebyl žádný hlupák, dal Persefoné ochutnat granátové jablko a nechal ji jít. Jenže bez této potravy nikdo, kdo ji jednou okusí, nemůže žít mimo Podsvětí. A tak se Persefoné musela k manželovi vrátit, i když o to původně asi moc nestála . Hádes a jeho tchýně Deméter tedy uzavřeli dohodu: Persefoné bude žít půl roku s matkou a půl roku s mužem. Proto se taky střídají roční období, když je matka odloučena od dcery, je jí smutno a přichází zima, když se raduje z její společnosti, je léto. A teď, když si Hádes zařídil rodinu, ač to zní dost nepravděpodobně, byli ti dva spolu šťastní: Neboť, jak praví staré legendy, nebyli si nikdy nevěrní, což je u řeckých bohů velká zvláštnost, protože v této rodině to jinak dělal doslova každý s každým.
A teď k samotnému uspořádání jejich domácnosti: Naši novomanželé na spravování Říše mrtvých nebyli zdaleka samotní. Když Řek nebo Řekyně zemřeli, pro jejich duši si přišel pravý bůh smrti
Thanatos, syn boha věčné temnoty Ereba a bohyně noci Nyx. Řekové ho zpodobňovali jako okřídleného muže s přilbou (odkud pak asi křesťané a muslimové přišli k andělu smrti Azraelovi?!). Ten spolu s Hermem doprovodil duši zemřelého až k řece Styxu, která tvoří hranici mezi světem smrtelníků a Podsvětím. Styx není jediná podsvětní řeka, do něj se vlévají ještě další toky: Léthé, Pyriflegethón a Kókytós. Přes samotný Styx převáží zemřelou duši na svém prámu Cháron, bratr Thanata a boha spánku Hypna. Jejich otec Erebos prý nebyl z dětí nijak nadšený, a tak s dobrovolně odebral sám do Tartaru. Cháron je vyzáblý a němý kostlivec v kápi. Právě pro něj se dávala nebožtíkům na cestu do Říše mrtvých na oči nebo do úst mince. Duše, která nemá na zaplacení Cháronovi, je odsouzena k věčnému bloudění po březích Styxu. Každá duše, kterou Cháron převeze, je na druhém břehu souzena třemi soudci.Jsou to Hádem vybraní nejmoudřejší z mrtvých: Dva bývalí krétští králové Rhadamanthys a Mínós a třetím je bývalý panovník Aigíny Aiakos. Naprostá většina mrtvých je podle verdiktu tří soudců Hádem odvelena na Asfodelské louky. To je klidné, tiché místo (podobné severskému Hellu), kde se po napití z řeky zapomnění Léthé stíny mrtvých dočkají konečného klidu bez vzpomínek na strasti pozemského života. Pokud má duše mrtvého nějakou mimořádnou minulost, může se jí stát, že se dostane na místo věčné blaženosti, takzvaná Elysejská pole. Tedy jakýsi podsvětní Ráj (že by zase křesťané tunelovali!?), kam se však nedostane jen tak někdo! Homér nám říká, že zde ve věčných radovánkách dlí například hrdina Meneláos a také slavný Achilleus. Tomu se zde ovšem moc nelíbí, jak nabonzoval Odysseovi: "spíš bych chtěl oráčem být a někomu jinému sloužit, nežli mrtvým všem tu panovat". A je tu konečně i místo věčného utrpení, strašlivý Tartaros. Pokud se někdo ještě někdo ptá, odkud čerpali ctihodní křesťanští otcové, když vynalézali Peklo, je to právě zde. Už víme, že tam Olympané svrhli Titány a dobrovolně tam tráví důchod Erebos. Ale za trest tam přišli po své smrti i jiní šmejdi. Třeba obr Tityos, který se pokusil znásilnit Titánku Létó, matku Apollóna a Artemis. Pro toho Hádes vymyslel moc pěknou věc: Dva supi spoutanému násilníkovi klovou věčně dorůstající játra. Nebo případ Íxión, ten je zde za pokus o znásilnění samotné Héry, je vpleten navždy do obrovského kola..Rčení "Tantalova muka" pochází zase od toho, že lidožrout Tantalos je mučen věčným hladem. Jídlo má na dosah, ovšem když se po něm natáhne, hned mu zmizí. Kardinální darebák Sisifos je ovšem mučen za něco, co ani v Tartaru nemá obdoby: Korinthský král Sisifos měl zemřít. Jenže se mu nechtělo. Když pro něho bůh smrti Thanatos přišel, tak ho ten filuta prostě opil a zavřel do sudu. A to byl pro řád světa velký malér! Když je Smrt bezmocná, nikdo neumírá.. Vzpomeňte si na českou pohádku "Dařbuján a Pandrhola". To se přirozeně nelíbilo bohu války Áreovi, protože když vojska bojují a nikdo nepadne, je to houby zábava!. Thanata proto pustil a ten Sisifa odtáhl do Podsvětí. Jenže Sisifos měl připravenou další lest: Přesvědčil Persefoné a Háda, že nebyl pohřben správně, tedy s mincí pro Chárona. Hádes chtěl mít ve všem pořádek, a tak vystavil Sisifovi propustku, aby zepsul svou ženu za to, že odbyla pohřeb. Samozřejmě se odmítl vrátit a dožil se vysokého věku. Ale vzteklý Thanatos si pro něj nakonec znovu přišel. Podsvětní soud odsoudil nakonec vykuka k příšernému trestu. Musí v Tartaru valit obrovský balvan do strmého kopce. Těsně před vrcholem mu vždycky kámen sjede zpátky a Sisifos musí svůj trestný úkol plnit na věky věků. Jo, podvádět se nemá a Smrt obzvlášť, na to jsou Hádes a Thanatos hákliví!
Zloduchy v Tartaru hlídají výše jmenovaní storucí obři a celé podsvětí navíc ještě strašlivý tříhlavý pes Kerberos. Vstupy do podsvětí se nacházejí například v Hermioné, u Kým, u Hérakleie a řeky Acherontu. Zde také stávaly chrámy zasvěcené Hádovi a spol. Občas se stávalo, že nějakému smrtelníkovi bylo dovoleno Podsvětí bez úhony navštívit a poté se z něj vrátit.

Odysseus si tam přišel pro radu ke stínu věštce Teirésia. Teirésius byl za života slepý a protože v Podsvětí Odyssea hned poznal, Hádes mu po smrti zřejmě vrátil zrak. Zakladatel Říma Aineiás si přišel promluvit do hájemství mrtvých se svým otcem. Orfeus se zase vydal pro svou nešťastně zemřelou ženu Euridiké, což se mu nakonec nepovedlo, protože i když se Hádes rozhodl, že ji pro nádherný Orfeův zpěv a hru na lyru propustí, Orfeus porušil slib, že se na zpáteční cestě z Hádovy říše neotočí. Nevěřil totiž, že jde Euridiké s ním. Tím že se otočil, ztratil svou ženu navždy. Také nejslavnější řecký hrdina Hérakles musel do podsvětí, aby splnil jeden ze svých Dvanácti úkolů a to vyvést na svět Kerbera. Ostatně, Hérakles byl jediný, komu se podařilo skutečně beztrestně (na rozdíl od Sisifa) vyzrát na Smrt, tedy na samotného Thanata: Když králi Admétovi zemřela žena Alkéstis, Hérakles se nabídl, že si počíhá na Thanata, který si přijde pro její duši a ve férovém boji ho přemůže. To se mu skutečně podařilo, a tak spolu šťastní manželé žili ještě mnoho let, do doby, než zemřeli ve stejný okamžik.

Řekové se Thanata, Háda , Chárona a Persefoné obávali, kdo by se také nebál smrti. Jenže zároveň je uznávali, neboť si uvědomovali, že jsou i tito bohové potřební pro řád věcí. Pro věčný koloběh Života je přeci důležitá i Smrt. Thanatos si jednou stěžoval Diovi, že nikdo, koho vyléčí Hermův syn Asklépios neumírá, a proto Zeus zabil zázračného lékaře bleskem. Stejnou představu měli i Římané. Jenže pak přišli do Impéria křesťané se svou povídačkou o Pekle a Ráji. Podsvětí rozdělili na dvě "neslučitelná" místa a z Háda udělali svého Ďábla. Přitom si to tento věčně zachmuřený a spravedlivý bůh nijak nezasloužil. On si nepotřebuje duše kupovat, jako křesťanský Ďábel. On si v tom, že vládne mrtvým nijak nelibuje. Ví, že to prostě někdo dělat musí.

Takže přátelé, i když budete utrácet, mějte na paměti, že alespoň jedna mince pro Převozníka by vám měla vždy zbýt.
 

1 person judged this article.

Comments

1 pythonissa3 pythonissa3 | Email | Web | 5. november 2017 at 19:18 | React

Takovehle pribehy mam moc rada. Ikdyz s tou minci pro prevoznika... nevim, nevim, jestli mi neco pro nej zbyde. :D :D

2 Erin Blood Moon Erin Blood Moon | Web | 5. november 2017 at 19:37 | React

[1]: jo no :-D

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama